Načítavam...

Vyšetrenia

Výberom kategórie vyšetrení zobrazíte dostupné vyšetrenia.
Biochémia Biochémia - Imunochémia Hematológia Imunológia a alergológia Mikrobiológia - Bakteriológia Mikrobiológia - Molekulárna biológia Toxikológia

Abecedné rozdelenie

# , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z

AFP

Počas tehotenstva rastú hodnoty AFP v sére matky (MS AFP) do tretieho trimestra. Zvýšené alebo znížené hodnoty AFP môžu indikovať […]
Cena:
9,85 €

Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT)

Stanovenie aktivovaného parciálneho tromboplastínového času na sa využíva pri diagnostike koagulopatií s poruchou vnútorného koagulačného systému a na monitorovanie liečby […]
Cena:
– €

ALP

ALP sa nachádza vo všetkých bunkách tela, zúčastňuje sa na transporte fosfátov cez bunkovú membránu. Veľké množstvo ALP sa nachádza […]
Cena:
1,00 €

ALT

ALT je cytoplazmatický enzým, ktorý katalyzuje transaminačné reakcie. Najväčšia aktivita ALT je v pečeňových bunkách, v omnoho menšej miere vo […]
Cena:
1,00 €

AMA typizácia (pečeňové antigény blot)

Diagnostika autoimunitných ochorení pečene zahŕňa stanovenie pečeňových antigénov súvisiacich s autoimunitnou hepatitídou (AIH), primárnou biliárnou cirhózou (PBC) a primárnou sklerotizujúcou […]
Cena:
– €

Amfetamín

Amfetamín je silne účinným sympatomimetikom s terapeutickými účinkami. Môže sa užívať orálne, injekčne, alebo sa inhaluje. Akútne vysoké dávky vedú […]
Cena:
7,10 €

AMH

Vyšetrovanie hladiny AMH vrámci zisťovania ovariálnej rezervy umožňuje predovšetkým predpovedať odozvy na kontrolovanú stimuláciu vaječníkov u neplodných žien. Na základe […]
Cena:
21,75 €

Amikacín

Amikacín je polosyntetický aminoglykozid, ktorý vykazuje baktericídnu aktivitu voči širokej škále patogénov (vrátane množstva organizmov odolných voči iným aminoglykozidom), najmä […]
Cena:
14,15 €

AMS

Amyláza /AMS/ je exkrečný enzým, ktorý sa vylučuje jednak slinnými žľazami a tiež acinárnymi bunkami pankreasu, cestou pankreatického vývodu do […]
Cena:
3,30 €

ANA NIF (antinukleárne protilátky)

Detekcia antinukleárnych autoprotilátok (ANA) je významným indikátorom veľkého množstva autoimunitných a reumatických ochorení. Tieto autoprotilátky sú namierené voči rôznym antigénom, […]
Cena:
6,95 €

ANA typizácia (blot)

Protilátky proti jadrovým antigénom sú namierené voči rôznym komponentom bunkového jadra. Patria medzi ne nukleové kyseliny, bielkoviny bunkového jadra a […]
Cena:
26,50 €

Anaeróbne kultivačné vyšetrenie

Anaeróbnym kultivačným vyšetrením sa diagnostikujú infekcie spôsobené anaeróbnymi mikroorganizmami. Jeho súčasťou je určenie patogénov zodpovedných za infekciu a stanovenie citlivosti […]
Cena:
– €