Načítavam...

Vyšetrenia

Výberom kategórie vyšetrení zobrazíte dostupné vyšetrenia.
Biochémia Biochémia - Imunochémia Hematológia Imunológia a alergológia Mikrobiológia - Bakteriológia Mikrobiológia - Molekulárna biológia Mikrobiológia - Sérológia Toxikológia

Abecedné rozdelenie

# , A , B , C , D , E , F , G , H , I , J , K , L , M , N , O , P , Q , R , S , T , U , V , W , X , Y , Z

Adenovírus Ag

Testovanie prítomnosti antigénov adenovírusov je súčasťou diferenciálno diagnostického zvažovania pri ochoreniach dýchacích ciest. Adenovírusy spôsobujú obvykle respiračné ochorenia a v […]
Cena:
9,75 €

Adenovírus Ag, Rotavírus Ag

Testovanie prítomnosti antigénov adenovírusov je súčasťou diferenciálno-diagnostického zvažovania pri akútnych gastroenteritídach. Rotavírusy a adenovírusy sú pôvodcami gastroenteritíd. Spôsobujú asi 45% […]
Cena:
13,55 €

AFP

Počas tehotenstva rastú hodnoty AFP v sére matky (MS AFP) do tretieho trimestra. Zvýšené alebo znížené hodnoty AFP môžu indikovať […]
Cena:
9,85 €

Aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (APTT)

Stanovenie aktivovaného parciálneho tromboplastínového času sa využíva pri diagnostike koagulopatií s poruchou vnútorného koagulačného systému a na monitorovanie liečby pri […]
Cena:
5,50 €

Albumín

Albumín tvorí najväčšiu časť plazmatických bielkovín. Pre svoje fyzikálne a chemické vlastnosti má osobité postavenie. Z fyzikálneho hľadiska zabezpečuje najväčšou […]
Cena:
0,80 €

Albumín v moči

Zvýšená exkrécia albumínu do moču je včasnou známkou poškodenia glomerulov a predikuje progresiu renálnej choroby najmä u pacientov s diabetom […]
Cena:
8,75 €

Alfa-1-antitrypsín

Alfa-1-antitrypsín je nízkomolekulárny glykoproteín (54 000) globulínového charakteru (ELFO pohyblivosť α-1 frakcia). Tvorí sa v pečeni, je súčasťou plazmatických proteínov […]
Cena:
5,50 €

Alfa-2-makroglobulín

Alfa-2-makroglobulín je reaktantom akútnej fázy a inhibítorom proteáz. Zvýšené hodnoty môžu byť po cvičení, v gravidite, pri DM, hepatitíde, cirhóze […]
Cena:
11,00 €

ALP

ALP sa nachádza vo všetkých bunkách tela, zúčastňuje sa na transporte fosfátov cez bunkovú membránu. Veľké množstvo ALP sa nachádza […]
Cena:
1,00 €

ALT

ALT je cytoplazmatický enzým, ktorý katalyzuje transaminačné reakcie. Najväčšia aktivita ALT je v pečeňových bunkách, v omnoho menšej miere vo […]
Cena:
1,00 €

AMA typizácia (pečeňové antigény blot)

Diagnostika autoimunitných ochorení pečene zahŕňa stanovenie pečeňových antigénov súvisiacich s autoimunitnou hepatitídou (AIH), primárnou biliárnou cirhózou (PBC) a primárnou sklerotizujúcou […]
Cena:
25,10 €

Amfetamín

Amfetamín je silne účinným sympatomimetikom s terapeutickými účinkami. Môže sa užívať orálne, injekčne, alebo sa inhaluje. Akútne vysoké dávky vedú […]
Cena:
7,10 €