Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Alfa-1-antitrypsín je nízkomolekulárny glykoproteín (54 000) globulínového charakteru (ELFO pohyblivosť α-1 frakcia). Tvorí sa v pečeni, je súčasťou plazmatických proteínov tzv. “akútnej fázy“. Má antiproteinázový účinok, inhibuje trypsín a elastázu bakteriálneho alebo leukocytárneho pôvodu v extracelulárnej tekutine. Pri zápalových ochoreniach sa jeho hladiny zvyšujú 2-3 násobne, avšak z hľadiska diagnostiky týchto ochorení jeho stanovenie nemá význam. Zvýšené hodnoty alfa-1-antitrypsínu môže byť pri zvýšených hodnotách estrogénov vplyvom antikoncepcie ale aj III. trimester tehotenstva. Významné sú nízke hodnoty α-1-antitrypsínu, ktoré nachádzame pri pečeňových ochoreniach v skorom detskom veku (ikterus prolongatus, hepatitída novorodencov, hepatitída a cirhóza nejasnej etiológie v detstve), pri včasnom a rýchlo progredujúcom emfyzéme pľúc, pri pľúcnom emfyzéme dospelých a tiež pri niektorých hepatitídach a cirhózach nejasného pôvodu u dospelých.

Cena: 5,50 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 48 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 3 mesiace.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0,89 - 2,05 g/l
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 7; 8; 19; 31; 40; 48; 51; 60; 140; 154; 156; 216; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 7; 8; 19; 31; 40; 48; 60; 140; 154; 156; 216

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 10; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 49; 50; 51; 60; 63; 64; 104; 116; 140; 145; 153; 154; 155; 156; 163; 216; 329; 332