Načítavam...

Za každou skúmavkou vidíme človeka

Spoločnosť AnalytX s.r.o. je akreditovaná podľa normy ISO 15189:2012. Hlavnou činnosťou spoločnosti je poskytovanie služieb v oblasti laboratórnej diagnostiky. Nadštandardné technické vybavenie pracovísk a kvalifikovaný personál spĺňa všetky predpoklady k poskytovaniu kvalitných služieb.

Aktuality