Načítavam...

Mikrobiológia je samostatný medicínsky odbor, ktorý vo svojej činnosti vychádza z vedeckých poznatkov mikrobiológie a študuje štruktúru, metabolizmus, biochemické procesy, patogenézu, nástroje patogenity a virulencie, citlivosť na antibiotiká a mechanizmy rezistencie medicínsky významných mikroorganizmov ako aj procesy obranných reakcií organizmu voči nim. Hlavnou náplňou odboru klinickej mikrobiológie je poskytovanie komplexnej mikrobiologickej diagnostiky na stanovenie etiológie mikrobiálnych ochorení a stanovenie kauzálnej antiinfekčnej, prípadne imunomodulačnej terapie chorých. Mikrobiológiu môžeme rozdeliť do štyroch základných smerov: bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie. 

Zoznam vyšetrení – Bakteriológia

Zoznam vyšetrení – Molekulárna biológia