Načítavam...

V roku 2010 bolo laboratóriám spoločnosti AnalytX s.r.o. udelené Slovenskou národnou akreditačnou službou Osvedčenie o akreditácii podľa ISO 15189, ktorým laboratóriá preukazujú, že majú zavedený systém manažérstva kvality a sú spôsobilé vykonávať vyšetrenia  uvedené v Rozsahu akreditácie nestranne a dôveryhodne.

Na stiahnutie:

Osvedčenie o akreditácii