Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoblot Typ vzorky: Sérum

Diagnostika autoimunitných ochorení pečene zahŕňa stanovenie pečeňových antigénov súvisiacich s autoimunitnou hepatitídou (AIH), primárnou biliárnou cirhózou (PBC) a primárnou sklerotizujúcou cholangititídou (PSC). AIH sa viac vyskytuje u žien. Toto ochorenie sa prejavuje zvýšenými hladinami bilirubínu, pečeňových enzýmov, imunoglobulínov a typickými histologickými zmenami (pečeňová biopsia ukazuje nekrózu parenchýmových buniek s infiltráciou lymfocytov a plazmatických buniek). Veľký význam v diagnostike AIH majú cirkulujúce autoprotilátky (ANA, SLA/LP, hladký sval ASMA, F-aktín, LKM-1, LC-1). Niektorí autori klasifikujú autoimunitnú hepatitídu podľa statusu autoprotilátok na podtyp I (pozitivita ANA a ASMA), podtyp II (pozitivita LKM-1) a podtyp III (pozitivita SLA/LP). Stanovenie anti-mitochondriálnych protilátok (AMA) zohráva veľkú úlohu pri diagnóze PBC. PBC je imunitou sprostredkované chronické zápalové ochorenie pečene s nejasnou etiológiou. Zatiaľ boli v sére pacientov detegované 4 z 9 rôznych typov protilátok AMA (protilátky proti antigénom M2, M4, M8 a M9). Protilátky proti antigénu M2 sú najviac citlivé a sú aj vysoko špecifickým diagnostickým markerom PBC. Približne u 10 – 20 % pacientov s PBC sa rozvinie sekundárna autoimunitná hepatitída (tiež označovaná ako syndróm prekrytia). V týchto prípadoch môžeme diagnostikovať tie isté protilátky ako pri AIH (najmä SLA/LP). Incidencia PSC sa udáva ako 4 prípady na 100 000 obyvateľov za rok. Klinický obraz je tiež charakterizovaný ako cholestáza. Pre diagnostiku sú dôležité laboratórne nálezy, histológia a ERCP (Endoscopic Retrograde Cholangiopan-creaticography). Viac sa toto ochorenie vyskytuje u mužov a u polovice pacientov je prítomná aj Colitis ulcerosa. Väčšina pacientov s PSC má pozitívne protilátky proti granulocytom (pANCA).

Cena: 25,10 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 14 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  negatívne / hranične pozitívne / slabo pozitívne / pozit. + / pozit. ++ / pozit. +++
  Indikácia VšZP

  1; 2; 4; 7; 8; 9; 18; 40; 45; 48; 60; 63; 140; 145; 154; 163; 216

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 10; 11; 15; 17; 18; 20; 31; 40; 45; 48; 50; 60; 63; 64; 104; 140; 145; 153; 154; 156; 163; 216

  Indikácia Union

  1; 2; 4; 7; 8; 9; 18; 40; 45; 48; 60; 63; 140; 145; 154; 163; 216