Načítavam...

Laboratóriá AnalytX s.r.o. majú vypracovaný a implementovaný systém internej kontroly kvality pre sledovanie a udržiavanie kvality všetkých laboratórnych vyšetrení. Stanovenie a hodnotenie kontrolných materiálov je vždy zaradené pred vyšetrovaním pacientskych vzoriek, ktoré nasleduje až po vyhovujúcich výsledkoch internej kontroly kvality. Údaje o internej kontrole kvality sú pravidelne preskúmané, aby sa zistili trendy, ktoré môžu indikovať problémy vo vyšetrovacom systéme.