Načítavam...

Imunológia a alergológia je neoddeliteľnou súčasťou medicíny, ktorá sa zaoberá imunitným systémom a diagnostikou patologických stavov (imunodeficit, alergia a pod.).  Naše imunologické laboratórium poskytuje imunologické vyšetrenia pre ambulancie klinickej imunológie a alergológie, lôžkové oddelenia Fakultnej nemocnice Trnava, ako aj klientov z iných špecializovaných ambulancií zo spádovej oblasti okresu Trnava. Naše laboratórium je vybavené najmodernejšou technológiou. V ponuke má rôzne typy imunologických a alergologických testov, ktoré pomáhajú pri diagnostike rôznych imunopatologických stavov. Snažíme sa o neustále zlepšovanie a rozširovanie našich služieb v prospech pacientov a  zlepšovania zdravotnej starostlivosti v odbore klinická imunológia a alergológia. 

Zoznam vyšetrení