Načítavam...

Manažment laboratória spoločnosti AnalytX s.r.o. sa zaoberá všetkými prijatými reklamáciami a sťažnosťami v písomnej (mailom, poštou) aj v ústnej forme (osobne, telefonicky). Ak zákazník alebo iná strana podá akúkoľvek sťažnosť na činnosť laboratória alebo ním poskytované služby, všetky informácie súvisiace s podaním sťažnosti sú zaevidované a následne analyzované. V prípade, že sťažnosť je opodstatnená, sú prijaté nápravné alebo preventívne opatrenia s cieľom zamedziť vzniku potenciálnych nezhôd. Spätná väzba o výsledkoch riešenia sťažností sa sťažovateľovi poskytne vždy, ak je dostupný kontaktný údaj.