Načítavam...

Žiadanky na laboratórne vyšetrenia majú preddefinovanú formu a obsahujú všetky potrebné údaje k spracovaniu biologického materiálu pacienta:

a) jednoznačnú identifikáciu pacienta (meno, pohlavie, identifikačné číslo),
b) meno alebo iné jednoznačné označenia objednávateľa vyšetrení s kontaktnými údajmi,
c) druh primárnej vzorky,
d) požadované vyšetrenia,
e) vhodné klinické informácie o pacientovi, ak sú potrebné na výkon vyšetrení alebo interpretáciu výsledkov,
f) dátum, a ak je to relevantné čas odberu primárnej vzorky,
g) dátum, a ak je to potrebné (napr. statimové vyšetrenie) čas príjmu vzorky do laboratória

Na stiahnutie:

Žiadanka biochémia (PDF)

Žiadanka mikrobiológia (PDF)

Žiadanka PCR vyšetrenie (PDF)

Žiadanka na vyšetrenie alergén-špecifických IgE  (PDF)