Načítavam...

Všetci zdravotnícki pracovníci majú zo zákona povinnosť sa kontinuálne vzdelávať. Vzdelávanie je hodnotené systémom CME kreditov. O splnení tejto povinnosti vydáva doklad príslušná zdravotnícka komora (SLK, SKIZP, SKMTP). Spoločnosť AnalytX s.r.o. umožňuje pracovníkom zúčastňovať sa rôznych odborných podujatí organizovaných odbornými spoločnosťami. V rámci kontinuálneho vzdelávania pracovníci využívajú formu interných prednášok a seminárov, rovnako tak sa aktívne zúčastňujú aj medzinárodných konferencií vzhľadom na príslušnú odbornosť zdravotníckych pracovníkov.