Načítavam...

Máte otázky? Napíšte nám.


  Manažment

  Výkonný riaditeľ
  Ing. Dagmar Berkešová
  Zástupca riaditeľa
  Mgr. Lukáš Pazderka, PhD.

  Manažér laboratória
  Mária Berová, DMTL
  Manažér kvality
  Ing. Lea Pajgerová

  Sekretariát

  Sekretariát / Faktúry
  Gabriela Londáková

  Laboratórium A. Žarnova 11, 917 02 Trnava

  Vedúci lekár - Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a imunológie
  MUDr. Jarmila Ambrušová
  Vedúci laborant - Oddelenie klinickej biochémie, hematológie a imunológie
  Bc. Ľubomír Šišovský

  Úsek Rutiny
  Ing. Beata Mjartanová
  Úsek Imunochémie
  Mgr. Marek Kajsík

  Úsek Imunológie a Hematológie
  RNDr. Pavol Bologa

  Vedúci lekár - Oddelenie klinickej mikrobiológie
  MUDr. Ľubica Mačeková
  Vedúci laborant – Oddelenie klinickej mikrobiológie
  Mgr. Monika Duchovičová

  Komunikácia so zdravotnými poisťovňami
  Mgr. MVDr. Gabriela Scherhauferová
  Technický úsek
  Ing. Erik Bělohoubek

  Laboratórium Mestská Poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava

  Mgr. Vladimír Forgáč