Načítavam...

Máte otázky? Napíšte nám.


  Manažment

  Výkonný riaditeľ
  Ing. Dagmar Berkešová
  Zástupca riaditeľa
  Mgr. Lukáš Pazderka, PhD.

  Manažér laboratória
  Mária Berová, DMTL
  Manažér kvality
  Ing. Lea Pajgerová

  Sekretariát

  Sekretariát / Faktúry
  Gabriela Londáková

  Laboratórium A. Žarnova 11, 917 02 Trnava

  Vedúci lekár na Oddelení klinickej biochémie, hematológie a imunológie
  MUDr. Jarmila Ambrušová

  Úsek Rutiny
  Ing. Beata Mjartanová
  Úsek Imunochémie
  Mgr. Marek Kajsík

  Úsek Imunológie
  RNDr. Pavol Bologa
  Úsek Hematológie
  RNDr. Ľudmila Grmanová, PhD.

  Vedúci lekár na Oddelení klinickej mikrobiológie
  MUDr. Ľubica Mačeková
  Vedúci laborant – Oddelenie klinickej mikrobiológie
  Mgr. Monika Duchovičová

  Laboratórium Mestská Poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava

  Mgr. Vladimír Forgáč

  Komunikácia so zdravotnými poisťovňami
  Mgr. MVDr. Gabriela Scherhauferová
  Technický úsek
  Ing. Erik Bělohoubek