Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Albumín tvorí najväčšiu časť plazmatických bielkovín. Pre svoje fyzikálne a chemické vlastnosti má osobité postavenie. Z fyzikálneho hľadiska zabezpečuje najväčšou mierou udržiavanie onkotického tlaku v cievnom systéme. Z chemického hľadiska je albumín transportnou bielkovinou pre rad látok – Ca2+, Zn2+, Cu2+, bilirubín, mastné kyseliny,kyselinu močovú, niektoré vitamíny. I keď má relatívne malú molekulovú hmotnosť (70 000), neprechádza molekulovými sitami obličkových glomerulov kvôli veľkosti jeho negatívneho náboja, nakoľko repulzný elektrostatický systém bazálnej membrány nedovoľuje prechod molekúl s negatívnym nábojom. Klinicky významné sú hlavne patologicky znížené koncentrácie. Zvýšená koncentrácia albumínu býva u detí a mladistvých, pričom klinický význam nie je známy, častejšie ide o sekundárny následok dehydratácie organizmu.

Cena: 0,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, pri teplote 4-8°c je stabilita 7 dní, 4 týždne pri teplote – 20°c

  Referenčné hodnoty

  muži aj ženy:
  do 4 týždňov: 30 - 50 g/l
  do 1 roka: 35 - 50 g/l
  do 15 rokov: 35 - 50 g/l
  nad 15 rokov: 35 - 52 g/l
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti