Načítavam...

Laboratória AnalytX majú zabezpečený systém medzilaboratórneho porovnania výsledkov. Pri tomto porovnávaní sa používajú vzorky na báze matrice podobnej vzorkám pacientov, dodávané organizátorom externého hodnotenia kvality. Niekoľkokrát ročne vykonávame medzilaboratórne porovnávanie prostredníctvom poskytovateľov - SEKK, LabQuality, Úrad verejného zdravotníctva SR, Státní zdravotní ústav Praha.