Načítavam...

Lekár na Oddelenie klinickej mikrobiológie

AnalytX s.r.o., Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

Lekár na Oddelenie klinickej biochémie

AnalytX s.r.o., Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

Zdravotnícky laborant na Oddelenie klinickej biochémie

AnalytX s.r.o., Andreja Žarnova 11, 917 02 Trnava

Servisný technik, zameranie laboratórna diagnostika

Elektrárenská 12092, Bratislava, celé Slovensko