Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Počas tehotenstva rastú hodnoty AFP v sére matky (MS AFP) do tretieho trimestra. Zvýšené alebo znížené hodnoty AFP môžu indikovať problémy plodu. Zvýšené hodnoty MS AFP počas druhého trimestra tehotenstva sa často spájajú s jedným z najbežnejších typov defektu plodu – defekt neurálnej trubice (NTD). Zvýšené hodnoty AFP môžu indikovať aj iné formy tiesne alebo malformácie plodu, ako sú placentárne malformácie, defekty žalúdočnej steny, dysfunkcia obličiek plodu a smrť plodu. Najvýznamnejšie využitie má stanovenie AFP pri sledovaní terapie pri testikulárnych karcinómoch. Keďže sa nenachádza v čistom seminóme, zvýšená hodnota AFP v sére sa úzko spája s neseminóznymi testikulárnymi tumormi.

Cena: 9,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 48 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 3 mesiace.

  Referenčné hodnoty

  <6,72 IU/ml
  Hodnoty AFP v materskom sére:
  15 týžden: 13,0-39,1 IU/ml
  16 týždeň: 15,1-45,2 IU/ml
  17 týždeň: 17,4-52,2 IU/ml
  18 týždeň: 20,1-60,4 IU/ml
  19 týždeň: 23,3-69,8 IU/ml
  20 týždeň: 26,9-80,7 IU/ml
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 006; 007; 008; 009; 010; 012; 017; 019; 022; 025; 031; 043; 047; 048; 051; 060; 062; 063; 064; 107; 109; 130; 154; 156; 216; 222; 229; 289; 302; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 350; 591

  Indikácia Dôvera

  001; 002; 003; 006; 007; 008; 009; 010; 012; 017; 019; 025; 031; 043; 047; 048; 051; 060; 062; 064; 107; 109; 130; 154; 156; 222; 229; 289; 302; 319; 322; 323; 329; 331; 332; 350; 591

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 009, 010, 012, 017, 019, 031, 043, 047, 048, 051, 060, 062, 063, 064, 107, 109, 130, 153, 154, 155, 156, 216, 219, 222, 229, 319, 322, 323, 329, 350, 591