Načítavam...

Sympózium na tému Imunochemická diagnostika v laboratóriu 21. storočia

Sympózium na tému Imunochemická diagnostika v laboratóriu 21. storočia

Dňa 23.11.2023 sme sa zúčastnili sympózia na tému Imunochemická diagnostika v laboratóriu 21. storočia.  Prednášky poukazáli na dôležitosť spolupráce a prepojenia klinickej praxe z laboratórnou diagnostikou, nie len v imunochemickej sfére.  

Za AnalytX s.r.o nás reprezentovali Ing. Dagmar Berkešová, Ing. Beata Mjartanová a s aktívnou účasťou vystúpil aj Mgr. Marek Kajsík s prednáškou „Praktické skúsenosti s analyzátorom Maglumi X3 v klinickom laboratóriu.“