home
Ochrana osobných údajov
Elektronické zasielanie
  výsledkov
Preventívne prehliadky
Potrubná pošta
Zvoz biologického
  materiálu
Cenník
  

Nová adresa je:
                     AnalytX, spol. s.r.o.
                     Elektrárenská 12092
                     831 04 Bratislava

V Súvislosti s touto zmenou nedochádza ku zmene žiadnych iných identifikačných údajov našej spoločnosti, ako sú IČO, DIČ, bankové spojenie, e-maily, telefónne a faxové čísla, ako aj adresy prevádzok zostávajú nezmenené. Nová adresa sídla spoločnosti je zároveň korešpondenčnou adresou.AnalytX s.r.o., Oddelenie laboratórnej medicíny

Spoločnosť AnalytX s.r.o. je neštátne zdravotnícke zariadenie, ktoré prevádzkuje
oddelenie laboratórnej medicíny v odboroch:

     klinická biochémia,
     klinická mikrobiológia,
     klinická imunológia a alergológia,
     klinická hematológia

Prevádzka 1:

    ul.A.Žarnova 11, 917 02 Trnava
    Klinická biochémia,
    Klinická mikrobiológia,
    Klinická imunológia a alergológia,
    Klinická hematológia

Prevádzka 2:

    Mestská poliklinika, Starohájska 2, 917 01 Trnava
    Klinická biochémia
   
viac o firme...

workcell