Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Telo dospelého človeka obsahuje približne 30 000 mmol vápnika. Z uvedeného množstva sa 99 % nachádza v kostiach, 1 % extraoseálne a to väčšina extracelulárne, intracelulárne je len v nepatrnom množstve. V sére sa vápnik nachádza viazaný na bielkoviny a vo forme ultrafiltrabilného vápnika. 95 % z ultrafiltrabilného vápnika tvorí ionizované kalcium, zvyšok je viazaný v komplexoch s citrátmi, fosfátmi a bikarbonátmi. Metabolizmus vápnika zaisťuje jeho absorpcia v čreve, jeho exkrécia obličkami a výmena v kostiach. Metabolické procesy reguluje parathormón, vitamín D a kalcitonín. Parathormón zvyšuje kalciémiu vyplavovaním kalcia z kostí a zvyšovaním absorpcie vápnika v čreve a reabsorpcie vápnika v obličkových tubuloch. Aktívny metabolit vitamínu D, 1,25-dihydroxycholekalciferol zvyšuje kalciémiu zvyšovaním absorpcie vápnika v čreve stimulovaním tvorby bielkoviny viažúcej kalcium v črevných bunkách, ktorá je potrebná pre absorpciu vápnika aktívnym transportom. Kalcitonín znižuje kalciémiu stimuláciou mineralizácie kostí. K hlavným funkciám patrí účasť na tvorbe kostí, hemokoagulácii, tvorbe kinínov, neuromuskulárnej dráždivosti, permeabilite bunkových membrán, funkcií srdca, uvoľňovaní a účinkoch hormónov. Koncentrácia vápnika v sére je výsledkom pôsobenia fyziologických, patofyziologických, endogénnych aj exogénnych faktorov pôsobiacich synergicky aj antagonisticky. Hyperkalciémia môže byť preto dôsledkom deficitu vápnika, ak sa pri deficite vyvinie sekundárny hyperparatyreoidizmus a naopak, koncentrácia vápnika v sére môže byť pri hyperparatyreoidizme normálna, ak sa vyvinie renálna insuficiencia. Indikáciou na vyšetrenie je skríning a diagnostika porúch metabolizmu vápnika.

Cena: 0,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč. vzorky séra sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, pri teplote 4-8°c je stabilita 7 dní, 4 týždne pri teplote –20°c. vzorky moču sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote 20-25°c, 4 dni pri teplote 4-8°c alebo 3 týždne pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy
  do 4 týždňov: 2,14 - 2,60 mmol/l
  nad 4 týždne: 2,15 - 2,75 mmol/l

  moč:
  muži
  0-15 rokov: 2,0 - 4,0 mmol/24 hod
  nad 15 rokov: < 7,49 mmol/24 hod
  ženy
  0-15 rokov: 2,0 - 4,0 mmol/24 hod
  nad 15 rokov: < 6,24 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti