Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Aglutinácia Typ vzorky: Sérum

RPR test sa používa na laboratórnu diagnostiku ochorenia spôsobeného spirochétou Treponema pallium, pôvodcu syphlisu.Treponema pallidum nie je kultivovateľná na umelých kultivačných médiách, nepriama diagnostika ochorenia je najdostupnejšia a v niektorých štádiách ochorenia (latentné) jediná diagnostická možnosť. Podľa povahy použitého antigénu sa testy k dôkazu syphilis delia na treponémové (špecifické) a netreponémové (nešpecifické). RPR je netreponémový test na dôkaz plazmatických reagínov v sére. Pozitivitu detekujeme pomerne skoro po infekcii, 2-3 týždne od vzniku ochorenia v sére, 4-8 týždňov v likvore. Po adekvátnej liečbe primárneho a sekundárneho syphilis hladina antireagínových protilátok klesá. RPR reakcia môže vykazovať falošnú pozitivitu, je používaná len ako screeningová a je potrebné ju doplniť reakciou so špecifickým antigénom.
Falošnú reaktivitu pozorujeme u iných infekčných ochorení ako malária, lepra, morbilli, infekčná mononukleóza, tuberkulóza, hepatitídy, autoimúnne nádorové ochorenia, v tehotenstve, po očkovaní proti diftérii. Falošne negatívne reakcie bývajú pozorované niekedy u progresívnej formy v 3. štádiu syphilis a u pacientov s ťažkým imunodeficitom.

Cena: 2,95 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. ak nie je možné vzorky vyšetriť ihneď, uchovávame ich pri teplote 2-8°c (po dobu maximálne 7 dní).

  Referenčné hodnoty

  kvalitatívny výsledok- negatívny, slabo pozitívny (+), stredne pozitívny (++), silne pozitívny (+++)
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 017; 018; 020; 022; 031; 049; 051; 060; 063; 073; 104; 108; 155; 156; 163; 289; 302; 312; 329; 331; 367

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 020, 031, 049, 051, 060, 063, 073, 104, 155, 156, 163, 289, 302, 312, 367

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 017, 018, 020, 031, 049, 051, 060, 063, 073, 104, 155, 156, 163, 289, 302, 312, 367