Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Prokalcitonín (PCT), prekurzor štítnej žľazy kalcitonínu, je polypeptid so 116 aminokyselinami s molekulovou hmotnosťou približne 13 kDa. Za fyziologických podmienok je PCT syntetizovaný výlučne C bunkami štítnej žľazy a podlieha postupnému štiepeniu na tri fragmenty, N-koniec, kalcitonín a katakalcín . Sérové hladiny PCT u zdravých jedincov sú veľmi nízke (< 0,05 ng/ml). V reakcii na mikrobiálne systémové infekcie a sepsu je PCT všadeprítomne exprimovaný vo viacerých tkanivách prostredníctvom stimulácie zápalovými cytokínmi alebo bakteriálnymi endotoxínmi a môže sa zvýšiť až na 1000 ng/ml . Aby sa však výsledky PCT správne interpretovali, mali by byť umiestnené do klinického kontextu. Mali by sa vziať do úvahy klinické nálezy, hodnotenie závažnosti ochorenia a charakteristiky pacienta. Rozhodnutia by teda nemali byť založené len na sérových hladinách PCT. Test PCT je spoločne s ďalšími laboratórnymi výsledkami a klinickým vyšetrením indikovaný ako pomôcka pri vyhodnocovaní rizika rozvoja závažnej sepsy a septického šoku u kriticky chorých pacientov počas prvého dňa po prijatí na jednotku intenzívnej starostlivosti (JIS). Hladiny PCT môžu byť u novorodencov zvýšené nezávisle od bakteriálnej infekcie (< prvé 3 dni života, fyziologické zvýšenie). Zvýšené hladiny PCT sa môžu vyskytnúť aj u pacientov so špeciálnymi zdravotnými problémami, napr. polytrauma, veľký chirurgický zákrok a ťažké popáleniny.

Cena: 24,70 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 24 hodín pri teplote 20-25°c, 5 dní pri teplote 2-8°c alebo 14 dní pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  < 0,5 ng/ml: Systémová infekcia (sepsa) nie je pravdepodobná. Miestna bakteriálna infekcia je možná.
  0,5 – 2,0 ng/ml: Systémová infekcia (sepsa) je možná. Stredné riziko progrediencie.
  2,0 – 10 ng/ml: Systémová infekcia (sepsa) je pravdepodobná, pokiaľ nie sú známe iné príčiny.
  > 10 ng/ml: Vysoká pravdepodobnosť závažnej sepsy alebo septického šoku
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 019; 020; 022; 025; 031; 040; 045; 048; 049; 051; 056; 060; 063; 068; 069; 104; 107; 108; 145; 154; 155; 156; 163; 323; 329; 331; 332; 341

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 003, 004, 007, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 025, 031, 043, 049, 051, 056, 060, 063, 068, 069, 104, 107, 155, 156, 163, 329, 331, 332, 341, 037

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 019, 020, 025, 031, 040, 043, 048, 049, 051, 056, 060, 063, 068, 069, 104, 154, 155, 156, 163, 331, 332, 341