Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Bilirubín je produkovaný retikuloendotelovým systémom pečene. Predstavuje koncový produkt odbúravania hemoglobínu, a je teda i vedľajším produktom pri hemolýze.1/ Nepriamy bilirubín (= nekonjugovaný bilirubín = nepriamo reagujúci = voľný = prehepatálny = nerozpustný) z hemu hemoglobínu z rozpadnutých erytrocytov, normoblastov kostnej drene, myoglobínu a cytochrómu je transportovaný v plazme viazaný na albumín do pečene, kde je vychytávaný. 2/ Priamy bilirubín (= priamo reagujúci = konjugovaný = rozpustný = posthepatálny = viazaný na pečeňovom endoplazmatickom retikule) je ako bilirubín mono/diglukuronid vylučovaný do žlče a odtiaľ do cirkulácie alebo do čreva, kde ho bakteriálna flóra dekonjuguje a redukuje na rôzne produkty: 1) sterkobilinogény, ktoré sfarbujú stolicu do hneda, 2) urobilinogény, podliehajúce oxidácii na hnedý pigment urobilín vylučovaný tiež stolicou. Urobilinogén (UBG) je čiastočne reabsorbovaný v čreve a dostáva sa portálnou cirkuláciou späť do pečene a je opätovne vylúčený do žlče. Nakoľko UBG je voľne rozpustný vo vode, môže sa vylučovať i močom, ak sa dostane do obličiek. Bilirubín sa hromadí v plazme, hlavne pri poškodení pečene, biliárnej obštrukcii alebo zvýšenej hemolýze a spôsobuje ikterus tkanív. Zvýšenie hodnoty priameho bilirubínu v sére spôsobí pre jeho rozpustnosť vo vode, že sa obvykle objaví i v moči.

Cena: 0,70 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, pri teplote 4-8°c je stabilita 7 dní, 4 týždne pri teplote – 20°c

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0 – 1 deň: < 6,8 µmol/l
  2 dni: < 15,4 µmol/l
  3 – 5 dní: < 23,0 µmol/l
  6 – 7 dní: < 20,4 µmol/l
  8 dní: < 15,3 µmol/l
  9 dní – 99 rokov: < 5,5 µmol/l
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti