Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Kultivácia Typ vzorky: Krv odobraná do hemokultivačnej fľašky.

Vyšetrenie umožňuje stanoviť etiologické agens infekcií krvného prúdu a stanovením kvantitatívnej citlivosti cielenú antibiotickú terapiu týchto infekcií.

Cena: 9,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Na vyšetrenie sa zasielajú odberové nádoby určené na hemokultiváciu s obsahom doporučeného množstva krvi odobranej hlavne z periférie , ev.súčasne aj z venózneho, resp. arteriálneho katétra (pri podozrení na kolonizáciu katétra). takto odobrané vzorky je potrebné doručiť do laboratória ihneď( stabilné do 2 hodín pri teplote 20-25°с) . nie je prípustné uchovávať vzorky v chlade.
  odber sa robí po dôkladnej dezinfekcii miesta vpichu jódovým dezinfekčným prostriedkom. krv na hemokultiváciu je vhodné odoberať pri triaške ,pred vzostupom teploty, prípadne počas vzostupu teplotnej krivky najmenej trikrát po hodine za sebou a optimálne ešte pred zahájením antibiotickej liečby.

  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti