Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Vitamín D je v tukoch rozpustný prekurzor steroidného hormónu, ktorý je produkovaný hlavne v pokožke po vystavení slnečnému svetlu alebo je dodaný potravou (hlavne vaječným žĺtkom, rybím olejom a rastlinami). Deficit vitamínu D je bežnou príčinou sekundárneho hyperparatyroidizmu. Zvýšené hladiny PTH, najmä u starších ľudí s deficitom vitamínu D môžu vyústiť do osteomalácie, zvýšenej obnovy kostnej hmoty, zmenšenia kostnej hmoty a rizika fraktúr kostí. Nízke koncentrácie 25-OH vitamínu D sú tiež spojené s nižšou minerálnou hustotou kostí. Spolu s ďalšími klinickými údajmi môžu byť výsledky použité na posúdenie kostného metabolizmu.

Cena: 21,55 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 7 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 12 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  deficiencia: <25,0 nmol/l
  insuficiencia: 25,0-75,0 nmol/l
  dostatočná saturácia: 75,0-250,0 nmol/l
  toxicita: >250,0 nmol/l
  Indikácia VšZP

  001; 002; 007; 008; 009; 011; 020; 022; 031; 040; 045; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 108; 145; 153; 154; 155; 163; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  001; 004; 007; 008; 009; 011; 018; 019; 031; 040; 045; 048; 050; 60; 063; 064; 104; 108; 140; 145; 153; 154; 163; 329

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 008, 009, 011, 020, 031, 040, 045, 048, 049, 050, 060, 062, 063, 064, 108, 145, 153, 163, 329