Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Organizmus získava vitamín B12 výlučne zo živočíšnej potravy, ako je mäso, vajcia a mlieko. Vitamín B12 potrebuje na absorpciu vnútorný faktor, je to proteín vylučovaný parietálnymi (povrchovými) bunkami v sliznici žalúdka. Vitamín B12 a vnútorný faktor tvoria komplex, ktorý sa spojí s receptormi v sliznici čreva, kde proteíny známe ako transkobalamíny transportujú vitamín B12 z buniek sliznice do krvi a tkanív. Väčšina vitamínu B12 je uložená v pečeni, ako aj v kostnej dreni a iných tkanivách. Deficit Vitamínu B12 sa zistí pri neurologických abnormalitách, pri zvýšenej exkrécii kyseliny methylmalónovej. Narušená syntéza DNA spojená s deficitom vitamínu B12 spôsobuje makrocytové anémie. Tieto anémie sú charakteristické abnormálnym dozrievaním prekurzorov erytrocytov v kostnej dreni, čo má za následok prítomnosť megaloblastov a zníženú životnosť erytrocytov. Perniciózna (zhubná) anémia je makrocytická anémia spôsobená deficitom vitamínu B12, ktorý je zapríčinený tým, že chýba vnútorný faktor. Nízky príjem vitamínu B12, gastrektómia, ochorenia tenkého čreva, malabsorpcia a deficit transkobalamínov môžu tiež zapríčiniť deficit vitamínu B12.

Cena: 10,95 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 48 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  211-911 pg/ml
  Indikácia VšZP

  001; 004; 005; 007; 008; 009; 014; 019; 020; 022; 025; 031; 040; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 065; 104; 114; 154; 163; 323; 329; 332

  Indikácia Dôvera

  001; 004; 005; 007; 008; 009; 019; 020; 025; 031; 048; 049; 050; 060; 062; 063; 064; 104; 153; 154; 163; 329; 332

  Indikácia Union

  001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 014, 018, 019, 020, 025, 031, 040, 048, 049, 050, 051, 060, 062, 063, 064, 065, 104, 105, 153, 154, 155, 163, 216, 323, 329, 332, 341