Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Väzbová kapacita železa koreluje s transferínom v sére, ale tento vzťah nie je lineárny pre celý rozsah hodnôt transferínu a neplatí vôbec pre choroby ovplyvňujúce väzobnú kapacitu transferínu alebo iných bielkovín, ktoré viažu železo. Výsledky vyšetrenia sú ovplyvnené významnou analytickou a intraindividuálnou variabilitou. Zvýšené hodnoty nachádzame pri hypochrómnych anémiách, akútnej hepatitíde, v neskorej gravidite a pri užívaní antikonceptív. Znížené zasa pri anémiách (nie ale zapríčinených deficitom železa), chronických infekciách, hemochromatóze, talasémii, cirhóze pečene, obličkových chorobách a neoplastických procesoch.

Cena: 3,75 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 1 týždeň pri teplote 2-8°c alebo 6 mesiacov pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0 - 1 mesiac: 20,0 - 52,0 μmol/l
  1 mesiac - 2 mesiace: 24,0 - 64,0 μmol/l
  nad 2 mesiace: 44,8 - 80,6 μmol/l
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 005; 007; 008; 009; 017; 018; 019; 020; 022; 025; 031; 040; 043; 045; 048; 049; 050; 051; 060; 063; 064; 069; 104; 140; 145; 153; 154; 155; 216; 219; 329; 323; 331

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti