Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Vankomycín je glykopeptidové antibiotikum s baktericídnym účinkom na grampozitívne baktérie. Používa sa na liečbu závažných infekcií vyvolaných grampozitívnymi mikroorganizmami, rezistentnými na iné antimikrobiálne lieky a u pacientov so známou alergiou na penicilíny a cefalosporíny: endokarditída, sepsa, osteomyelitída, infekcie centrálneho nervového systému, infekcie dolných ciest dýchacích (pneumónia), infekcie kože a mäkkých tkanív. Monitorovanie hladín vankomycínu sa odporúča pri vysokom riziku nefrotoxicity, súčasnej liečbe inými nefrotoxickými liečivami (amfotericín B, cefalosporíny, furosemid, blokátory kalciových kanálov, cyklosporín A, nesteroidné analgetiká …), poškodení renálnych funkcií a u hemodialyzovaných pacientov, u pacientov s popáleninami, gravidných, novorodencov a detí, u pacientov s nádorovými ochoreniami a zmeneným distribučným objemom a pri podávaní vankomycínu dlhšom ako 3-5 dní. Metabolizmus liečiva je veľmi malý. Po parenterálnom podaní je takmer kompletne vylúčené ako mikrobiologicky aktívna látka (približne 75-90% počas 24 hodín) glomerulárnou filtráciou obličkami. U pacientov súbežne užívajúcich vankomycín a aminoglykozidy sú najvyššie koncentrácie vankomycínu nad 30 mg/l a najnižšie koncentrácie nad 10 mg/l spojené s nefrotoxicitou. Sérové koncentrácie nad 80 mg/l sú spojené s nefrotoxicitou.

Cena: 20,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom.
  vzorky séra sú stabilné 1 deň pri teplote 2-8 °c, pri teplote -20 °c 7 dní.

  Referenčné hodnoty

  Reziduálna koncentrácia (0 – 30 minút pred podaním): 5 – 10 mg/l
  Vrcholová koncentrácia (30 – 60 minút po ukončení i.v. podania): 20 – 40 mg/l
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 007; 010; 011; 013; 020; 025; 031; 037; 049; 051; 056; 060; 063; 065; 068; 069; 106; 107; 108; 109; 125; 155; 156; 163; 226; 323; 329; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  001; 002; 003; 004; 007; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 019; 025; 031; 037; 049; 051; 056; 060; 063; 065; 068; 069; 106; 107; 108; 109; 125; 156; 163; 226; 329; 332

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 007, 010, 011, 013, 020, 012, 025, 031, 037, 049, 051, 056, 060, 063, 065, 068, 069, 106, 107, 108, 109, 125, 156, 163, 226, 332