Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Extracelulárny transport železa sa uskutočňuje naviazaním na transferín a povrchovým receptorom, ktorý sprostredkováva tok prenosu železa do buniek. Rozpustný transferínový receptor (sTfR) je frakcia receptora, ktorá sa odštiepi od bunkovej membrány a preniká do krvného obehu ako skrátené formy, monoméru transferínového receptoru, komplexované s apotransferínom. Keďže 80-95% molekúl sTfR je lokalizovaná na erytropoetických bunkách, koncentrácia sTfR v sére odráža potrebu železa v týchto bunkách. Hodnoty sTfR nie sú ovplyvnené z akútnych fázových podmienok, takže môžu byť použité na diferenciálnu diagnostiku anémie spôsobenej chronickými ochoreniami (ACD) z anémie nedostatku železa (IDA). Zvýšenie sTfR sa pozoruje pri pri hemolytickej anémii, kosáčikovej anémii, nedostatku B12 a pri tehotenstve, ak je funkčný nedostatok železa.

Cena: 16,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 3 dni pri teplote 15-25ºc, 7 dní pri teplote 2-8°c alebo 4 týždne pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  0,65 - 1,88 mg/l
  Indikácia VšZP

  001; 007; 019; 031; 043; 048; 063; 154; 155; 163; 216; 329

  Indikácia Dôvera

  001, 007, 019, 031, 043, 048, 063, 154, 155, 163, 216, 329

  Indikácia Union

  001, 007, 019, 031, 043, 048, 063, 154, 163, 216, 329