Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ISE Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Na+ je hlavný extracelulárny katión. Podieľa sa na kontrole objemu extracelulárnej tekutiny, udržiavaní acidobázickej rovnováhy, elektrického potenciálu v nervovosvalovom systéme a osmotického tlaku. Mechanizmy udržiavania koncentrácie Na+ v plazme/extracelulárnej tekutine: krvný prietok obličkami, karboanhydrázová aktivita, nátriumuretické faktory, aldosterón, renín, ADH. Priemernou stravou sa dodáva 8-15g NaCl za deň. Telo potrebuje asi 1-2% z prijatej soli, zvyšok sa vylúči močom. Asi 60-70% filtrovanej nálože sa reabsorbuje v proximálnych tubuloch spolu s bikarbonátmi a vodou. Ďalších 25-30% sa reabsorbuje v ascendentnej časti Henleho kľučky, takže len malá časť pôvodného množstva sa nachádza v distálnom tubule. Distálny tubulus je však najdôležitejším faktorom regulácie sodíka vplyvom ACTH a aldosterónu. Tu sa uskutočňuje výmena s draslíkom a/alebo H+ iónmi, ktoré nakoniec určujú množstvo sodíka vylúčeného močom. Najvyššie hodnoty nátria sú v lete, najnižšie v zime

Cena: 0,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč. vzorky séra sú stabilné 4 dni pri laboratórnej teplote 20-25°c, 2 týždne pri teplote 4-8°c, 1 rok pri teplote –20°c. vzorky moču sú stabilné 4 dni pri laboratórnej teplote 20-25°c, 2 týždne pri teplote 4-8°c, 1 rok pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy:
  0 - 6 týždňov: 132 - 145 mmol/l
  6 týždňov - 1 rok: 135 - 145 mmol/l
  Viac ako 1 rok: 132 - 146 mmol/l

  moč:
  muži a ženy:
  0 – 6 týždňov: < 10 mmol/24 hod
  6 týždňov – 1 rok: < 30 mmol/24 hod
  1 rok – 5 rokov: 20 - 60 mmol/24 hod
  5 rokov – 15 rokov: 50 - 120 mmol/24 hod
  nad 15 rokov: 40 - 220 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti