Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

SHBG (sex hormone – binding globulin), globulín viažuci pohlavné hormóny je glykoproteín, ktorý sa tvorí v pečeni a viaže testosterón a 5- dihydrotestosterón s vysokou afinitou a estradiol s o niečo nižšou afinitou. Má jedno väzbové miesto pre steroidné hormóny, jeho molekulárna hmotnosť je 80 000 – 100 000 daltonov a skladá sa z dvoch podjednotiek približne rovnakej veľkosti. U žien SHBG typicky cirkuluje vo vyšších koncentráciách než u mužov z dôvodu vyššieho pomeru estrogénov ku androgénom. Z rovnakého dôvodu môžu byť hladiny SHBG zvýšené v neskoršom štádiu tehotenstva alebo po podaní estrogénov (napr. vo forme určitých typov perorálnej antikoncepcie). Podanie androgénov (hlavne testosterónu) je zvyčajne spojené so zníženými hladinami SHBG.

Cena: 15,75 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 4 hodiny pri teplote 20-25°c, 6 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  Muži:
  do 50 rokov (21-49 rokov): 11,54-54,49
  nad 50 rokov: 17,33-71,50
  Ženy:
  do 50 rokov (21-49 rokov): 17,69-138,26
  nad 50 rokov: 23,65-110,61
  Indikácia VšZP

  009; 012; 064; 067; 153; 289

  Indikácia Dôvera

  005; 009; 012; 017; 064; 067; 153; 289; 302; 340

  Indikácia Union

  005, 009, 012, 017, 064, 067, 153, 229, 289, 302, 340