Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Reumatoidné faktory predstavujú autoprotilátky všetkých tried imunoglobulínov proti Fc fragmentu alterovaného IgG alebo IgG v komplexoch. Diagnostické testy detegujú hlavne reumatoidný faktor triedy IgM, zvýšenie nachádzame pri reumatických chorobách hlavne zápalového pôvodu (70-80 % pacientov s reumatoidnou artritídou), ale tiež pri rôznych nereumatických chorobách a u približne 10 % geriatrických pacientov. Zvýšenie reumatoidného faktora by malo byť posudzované v kontexte s klinickým nálezom a takisto s výsledkami ďalších laboratórnych vyšetrení.

Cena: 6,60 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 24 hodín pri teplote 20-25°c, 3 dni pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 4 týždne.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  < 15 IU/ml
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 14; 18; 20; 22; 25; 31; 32; 40; 45; 49; 51; 60; 63; 65; 104; 108; 114; 140; 145; 155; 156; 163; 323; 329; 331; 332; 341

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 14; 18; 20; 25; 31; 32; 40; 45; 49; 51; 60; 63; 104; 108; 114; 140; 145; 155; 156; 163; 329; 331; 332; 341; 323

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 14; 18; 20; 31; 32; 40; 45; 49; 51; 60; 63; 65; 108; 114; 140; 145; 155; 156; 163; 329; 331; 332; 341