Načítavam...
Metóda vyšetrenia: ELISA Typ vzorky: Sérum

Stanovenie protilátok proti spermiám v ľudskom sére je dôležité pre diagnostiku imunologicky spôsobených porúch plodnosti. Protilátky proti antigénom spermií môžu spôsobovať neplodnosť u ženy alebo aj u muža. Tieto autoprotilátky vznikajú u muža najčastejšie ako dôsledok prekonanej (príp. prebiehajúcej) infekcie alebo traumy a môžu byť jednou z príčin mužskej infertility (ich prítomnosť je podľa niektorých štúdií detegovaná až u 20% infertilných pacientov). Tieto autoprotilátky môžu následne rôznymi mechanizmami negatívne ovplyvňovať oplodňovaciu schopnosť spermií (najznámejšími z nich sú blokačný efekt znižujúci pohyblivosť spermií naviazaním na ich povrch a rôzne aglutinačné mechanizmy spôsobujúce vytváranie agregátov spermatozoí, známe je ale aj ich pôsobenie v ďalších štádiách fertilizačného procesu, napr. negatívny vplyv na kapacitačnú a akrozomálnu reakciu a tým znemožnenie správnej interakcie medzi spermiou a oocytom).

Cena: 10,70 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 7 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 12 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  muži: < 60 U/ml
  ženy: < 60 U/ml
  Indikácia VšZP

  9; 12; 40; 140; 153; 289

  Indikácia Dôvera

  9; 12; 40; 140; 289; 302

  Indikácia Union

  9; 12; 40; 140; 289; 302