Načítavam...
Metóda vyšetrenia: PCR Typ vzorky: Spútum, BAL, endotracheálny aspirát

Pneumonia panel je určený na simultánnu detekciu a identifikáciu nukleových kyselín viacerých respiračných vírusov a baktérií, ako aj vybraných génov rezistencie voči antimikrobiálnym látkam, vo vzorkách spúta, endotracheálneho aspirátu alebo bronchoalveolárnej laváže získaných od osôb s podozrením na infekciu dolných dýchacích ciest.

Baktérie: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex Enterobacter cloacae Escherichia coli Haemophilus influenzae Klebsiella aerogenes Klebsiella oxytoca Klebsiella pneumoniae group Moraxella catarrhalis Proteus spp. Pseudomonas aeruginosa Serratia marcescens Staphylococcus aureus Streptococcus agalactiae Streptococcus pneumoniae Streptococcus pyogenes

Atypické baktérie: Legionella pneumophila Chlamydia pneumoniae Mycoplasma pneumoniae

Vírusy: Adenovirus Coronavirus Human Metapneumovirus Human Rhinovirus/Enterovirus Influenza A Influenza B Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) Parainfluenza virus Respiratory syncytial virus (RSV)

Gény antimikrobiálnej rezistencie: CTX-M IMP KPC mecA/C a MREJ NDM OXA-48-like VIM

Cena: 250,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Sterilná skúmavka. odobrané vzorky uchovávame pri teplote +4 až + 8°с – 1 deň.

  Referenčné hodnoty

  Pozitívny - detegovaná prítomnosť DNA, RNA mikroorganizmu.
  Negatívny - nedetegovaná prítomnosť DNA, RNA mikroorganizmu.
  Indikácia VšZP

  001; 002; 003; 004; 007; 008; 009; 010; 011; 012; 013; 014; 015; 016; 018; 019; 020; 022; 029; 031; 037; 038; 040; 048; 051; 053; 062; 063; 068; 069; 070; 104; 106; 107; 108; 109; 114; 115; 140; 154; 156; 163; 325; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  Neurčená

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 015, 018, 019, 020, 025, 029, 031, 040, 045, 048, 051, 063, 104, 156, 163, 216, 323, 329, 331, 332