Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Fragment meraný v tomto teste je aminoterminálny propeptid prokolagénu typu 1. P1NP je preto špecifický indikátor ukladania kolagénu typu 1 a môže byť považovaný za marker tvorby kostnej hmoty. P1NP je uvoľňovaný počas tvorby kolagénu typu 1 do intracelulárneho priestoru a následne do krvného riečišťa. Signifikantne zvýšená koncentrácia celkového P1NP v sére býva pri kostných metastázach a môže byť tiež pozorovaná pri renálnej insuficiencii. Choroby asociované so sekundárnym postihnutím kostí môžu mať vplyv na hladinu celkového P1NP. Distribučné diagramy znázorňujúce koncentračné hladiny celkového P1NP pred hormonálnou terapiou postmenopauzálnych žien a po hormonálnej terapii jednoznačne dokazujú pokles hladín P1NP takmer na úroveň žien pred menopauzou.

Cena: 14,40 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 24 hodín pri teplote 20-25°c, 5 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  Muži:
  15,13-58,59 zg/l
  Ženy:
  pred menopauzou: 15,0-59,0 ug/l
  po menopauze:
  s hormonálnou terapiou: 14,28-58,92 ug/l
  bez hormonálnej terapie: 20,0-76,50 ug/l
  Indikácia VšZP

  001; 009; 011; 019; 045; 064; 108; 145; 153; 229; 319; 322; 520

  Indikácia Dôvera

  -

  Indikácia Union

  001, 009, 011, 019, 045, 064, 108, 145, 153, 520