Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Príčinou sekrécie NT-proBNP je preťaženie ľavej srdcovej komory. NT-proBNP je biomarkerom srdcového zlyhávania a zmena koncentrácie je významná pri liečbe pacientov s hypertrofiou ľavej srdcovej komory. Vylučuje sa v dôsledku tlakového a objemového zaťaženia komory, keď srdce samotné nedostáva dostatok kyslíka /pri angine pectoris a srdcovom záchvate/, keď je ľavá srdcová komora príliš roztiahnutá /pri hypertrofii/ následkom prílišného nahromadenia krvi a tekutín. Má vysokú diagnostickú hodnotu v asymptomatickom a včasnom štádiu ochorenia.

Cena: 39,45 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 4 hodiny pri teplote 20-25°c, 6 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 12 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  <125 pg/ml
  Indikácia VšZP

  001; 003; 007; 008; 019; 020; 022; 025; 032; 049; 060; 069; 155; 156; 323; 332; 341

  Indikácia Dôvera

  -

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 007, 008, 009, 013, 019, 020, 022, 025, 031, 032, 049, 050, 051, 060, 063, 069, 155, 156, 196, 197, 198, 199, 323, 331, 332, 341