Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

NSE (neurón-špecifická enoláza) je forma glykolytického enzýmu enolázy, ktorá sa vyskytuje v nervovom systéme. Fyziologicky je NSE produkovaná v nervovom i pľúcnom tkanive plodu i v tkanivách neuroendokrinného pôvodu zdravých jedincov. Zvýšená produkcia NSE sa pozoruje pri nemalígnych pľúcnych ochoreniach a pečeňových chorobách (do 20 ng/ml). Stanovenie NSE má prognostický význam pri neuroblastómoch a pri malobunkovom karcinóme pľúc (SCLC), pričom hladina NSE koreluje s rozsahom nádoru , počtom metastáz a odpoveďou na liečbu. Pri stanovení výrazne interferuje hemolýza vzorky.

Cena: 22,30 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 24 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 3 mesiace.

  Referenčné hodnoty

  <15,7 ng/ml
  Indikácia VšZP

  001; 003; 004; 007; 010; 012; 019; 037; 043; 047; 048; 060; 063; 064; 104; 107; 109; 154; 156; 222; 229; 319; 322; 329; 350; 545; 591

  Indikácia Dôvera

  001; 003; 004; 007; 010; 012; 019; 037; 043; 047; 048; 060; 063; 064; 104; 109; 153; 154; 156; 163; 222; 319; 322; 329; 350; 591

  Indikácia Union

  001, 003, 004, 007, 010, 012, 019, 025, 037, 043, 047, 048, 060, 063, 064, 104, 107, 109, 153, 154, 156, 163, 216, 219, 222, 319, 322, 350, 545, 591