Načítavam...
Metóda vyšetrenia: FIA Typ vzorky: Stolica

Testovanie prítomnosti antigénov norovírusov je súčasťou diferenciálno diagnostického zvažovania pri akútnych gastroenteritídach. Norovírusy sú pôvodcami gastroenteritíd. Často spôsobujú epidémie v komunitách, ako sú lôžkové zdravotnícke zariadenia, opatrovateľské domy a ústavy. Tieto vírusy sú vylučované hlavne v akútnej fáze ochorenia a pozitívny výsledok testu potvrdzuje diagnózu. Stolice odobrané v neskoršom období môžu obsahovať nízke množstvo antigénu, pod hranicou detekovateľnosti. Pozitivita testu však nevylučuje možnosť infekcie aj iným patogénom. Negatívny výsledok nevylučuje prítomnosť norovírusov v stolici, kde príčin môže byť viacero, napríklad: množstvo vírusu pod detekčným limitom testu, neskorý odber, nevhodné skladovanie, či transport vzorky. Pri podozrení na infekciu treba v takomto prípade odber zopakovať.

Cena: 21,80 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Odber stolice by sa mal uskutočniť do 3 dní od počiatočných symptómov, kedy vylučovanie vírusu dosahuje vrchol.
  vzorky stolice odoberáme do sterilných odberových nádob. mali by byť spracované čo najskôr po odbere. skladovanie je možné po dobu 2 dní pri 4 az 8°c, alebo pri -20°c dlhšiu dobu.

  Referenčné hodnoty

  COI < 1.0
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti