Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Myoglobín sa uvoľnuje do obehu už 2 – 4 hodiny po poškodení buniek, najvyššiu koncentráciu dosahuje medzi 9 – 12 hodinami a k normálnym hodnotám sa vracia v priebehu 24 – 36 hodín. Ak nedošlo k poškodeniu kostrového svalstva, myoglobín sa používa ako skorý indikátor infarktu myokardu a tiež ako indikátor jeho vylúčenia. Pri použití v kombinácii s ďalšími srdcovými markermi, ako je CK-MB alebo troponín I, sa myoglobín stáva cenným diagnostickým nástrojom pri včasnom zhodnotení pacienta s potenciálnym akútnym infarktom myokardu.

Cena: 9,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 4 hodiny pri teplote 20-25°c, 6 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 12 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  <110 ug/l
  Indikácia VšZP

  001; 004; 007; 008; 013; 020; 022; 025; 045; 048; 049; 060; 062; 063; 068; 069; 104; 145; 154; 155; 163; 216; 323; 332

  Indikácia Dôvera

  001; 004; 007; 013; 025; 032; 045; 048; 049; 060; 062; 063; 068; 069; 104; 145; 154; 155; 163; 216; 323; 332

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 013, 020, 025, 032, 045, 048, 049, 060, 062, 063, 068, 069, 104, 145, 154, 155, 163, 216, 323, 332