Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Lítium je používané na liečbu pacientov s bipolárnou poruchou a niekedy tiež na liečbu depresií nereagujúcich na iné antidepresíva. Absorbcia lítia z gastrointestinálneho traktu je úplná a koncentrácia v plazme dosahuje maximum za dve až štyri hodiny po orálnom podaní. Koncentrácia lítia musí byť udržiavaná v pomerne úzkom terapeutickom rozmedzí. Nižšie hladiny nie sú terapeuticky efektívne, vyššie hladiny spôsobujú príznaky súvisiace s toxicitou lítia, ako je nevoľnosť, zvracanie, hnačka, zmätenosť, triaška. Extrémne vysoké hladiny lítia môžu viesť k strnulosti a záchvatom a môžu byť smrteľné. Lítium sa vylučuje prevažne renálnou exkréciou, a preto jeho dlhodobé užívanie nesie so sebou riziko zhoršenia funkcie obličiek. U niektorých pacientov liečených lítiom sa môže rozvinúť hypotyroidizmus. U tehotných žien užívajúcich lítium existuje zvýšené riziko vzniku srdcových vád plodu.

Cena: 1,50 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom.
  lítium je vo vzorke stabilné 8 hodín pri laboratórnej teplote, 24 hodín pri teplote 2-8 °c alebo 6 mesiacov pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  ženy a muži 0,6 - 1,2 mmol/l
  Koncentrácia lítia 12 hodín po podaní dávky sa pravdepodobne bude nachádzať v rozsahu 1,0 až 1,2 mmol/l.
  Koncentrácia vyššia ako 1,5 mmol/l 12 hodín po podaní indikuje riziko intoxikácie.
  Indikácia VšZP

  001; 004; 005; 020; 025; 065; 073; 104; 105; 125; 323

  Indikácia Dôvera

  001; 004; 005; 020; 025; 065; 104; 105; 125; 323

  Indikácia Union

  001, 004, 005, 007, 020, 025, 065, 074, 104, 105, 125