Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Laktátdehydrogenáza (LD) je multiorgánový cytosolový enzým – oxidoreduktáza, ktorého aktivitu tvorí 5 izoenzýmov a ktorý obsahuje podjednotku M – svalovú (muscle) a H – srdcovú (heart). Osobitné postavenie má LD1 pre vyššiu afinitu k substrátu hydroxybutyrátu, ostatné izoenzýmy majú afinitu k 2-oxobutyrátu. Vzostup LD indikuje odumretie bunky. Enzým katalyzuje vzájomnú reverzibilnú reakciu L-laktát ←→ pyruvát za aeróbnych /anaeróbnych podmienok, za prítomnosti NADH/NADH2. Reakcia je koncovým stupňom glykolýzy (biele svalové vlákna) a reverzibilná reakcia je prvým stupňom pri spaľovaní laktátu (srdce, červené sval. vlákna) alebo jeho konverzie na glukózu (pečeň). Vyskytuje sa v cytoplazme myokardu, mozgu, svaloch, pečeni, obličkách, pľúcach, erytrocytoch. Účel testu: diferenciálna diagnostika infarktu myokardu, infarktu pľúc (neskorá Dg), embolizácie, anémií, ikterov a chorôb pečene, monitorovanie odpovede pacienta na niektoré formy chemoterapie, Dg chorôb kostrového svalstva, Dg intravaskulárnej hemolýzy, Dg zhubných nádorov, monitorovanie pacientov po invazívnych kardiochirurgických výkonoch. Zvýšené hodnoty sú pri anémii, akútnej dekompenzácii srdca, myokarditíde, myopatiách a nekrózach svalov, infarkte – myokardu, pľúc, čriev, obličiek a mozgovom, anoxii, delirium tremens, dystrofii kostrového svalstva, embólii pľúcnej, hemolýze, fraktúrach, hepatitíde, cirhóze, nekróze pečene, obštrukčnom iktere, pankreatitíde, hypotenzii, hypoxii, leukémii, lymfómoch, metastázach nádorov, infekčnej mononukleóze, šoku, tepelnom úpale. Interferujúce faktory: intenzívne cvičenie, hemolýza erytrocytov. Znížené hodnoty: pozitívna odpoveď na liečbu nádorov.

Cena: 1,20 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 7 dní pri laboratórnej teplote do 25°c, 7 dní pri teplote 4-8°c alebo 6 týždňov pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy:
  0 – 4 týždne: 3,75 – 10,00 μkat/l
  4 týždne - 15 rokov: 2,00 - 5,00 μkat/l
  nad 15 rokov: 2,00 – 4,10 μkat/l
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  001, 002, 003, 004, 007, 008, 009, 010, 012, 013, 019, 020, 025, 031, 043, 047, 049, 060, 062, 064, 104, 153, 155, 319, 322, 323, 329, 332, 591