Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Plazma

Kyselina mliečna je koncovým produktom metabolizmu glukózy v neprítomnosti kyslíka (anaeróbna glykolýza), ktorý poskytuje energiu anaeróbne v kostrovom svale pri namáhavom cvičení a môže sa oxidovať aeróbne (Krebsov cyklus) v srdci kvôli tvorbe energie, prípadne sa môže konvertovať späť na glukózu (Coriho cyklus). Laktát je spojovacím článkom medzi aeróbnym a anaeróbnym metabolizmom. Hlavným zdrojom sú koža, erytrocyty, mozog, priečne pruhované svalstvo, črevo, leukocyty. Laktát a pyruvát sa podieľajú na vzájomne reverzibilnej reakcii v závislosti na dodávke kyslíka. Ak je dodávka nedostatočná, pyruvát sa konvertuje na laktát, ak je kyslíka dostatok, opačne. Koncentrácia laktátu závisí od pH, pomeru NADH/NAD+ (určuje tzv. redoxný stav buniek), od rýchlosti metabolizovania a od koncentrácie pyruvátu. Variácia koncentrácie medzi dňami je 25%. Účel testu: hodnotenie oxidácie v tkanivách pri metabolických, šokových stavoch a stavoch obehového zlyhávania, Dg tkanivovej hypoxie pri nízkom pO2, určenie príčiny laktátovej a metabolickej acidózy, diferenciálna Dg myopatií, vrodených enzymopatií, komatóznych stavov a otráv, Dg trombózy a embólie mezenteriálnych ciev, monitorovanie perinatálnej asfyxie, Dg dedičných metabolických porúch, monitorovanie diabetu II. typu a nesprávnej indikácie biguanidov. Diagnostický význam má len súčasné posúdenie stavu acidobázickej rovnováhy. Zvýšené hodnoty: laktátová a metabolická acidóza, alkoholizmus, diabetes, subakútna bakteriálna endokarditída, embólia pľúc, glykogenózy, infarkt myokardu, intoxikácia etanolom, nedostatočná tkanivová oxygenácia/perfúzia, pyelonefritída, septikémia, nadmerné fyzické zaťaženie. Znížené hodnoty: anémia, pokles hmotnosti, podávanie morfínu.

Cena: 9,85 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Na stanovenie používame heparinizovanú, oxalátovú alebo edta plazmu. krv sa odoberá bez priškrtenia žily a odobratú krv je potrebné scentrifugovať do 30 min po odbere. stabilita laktátu je 2 hod pri teplote 20 – 25°c, 24 hodín pri 2-8°c, 6 týždňov pri -20°c.

  Referenčné hodnoty

  0,50 – 2,22 mmol/l
  Indikácia VšZP

  001; 002; 004; 007; 008; 010; 013; 020; 022; 025; 049; 050; 051; 060; 062; 063; 069; 104; 154; 155; 163; 323; 331; 332

  Indikácia Dôvera

  001, 002, 004, 007, 010, 013, 025, 032, 049, 050, 051, 060, 062, 063, 069, 104, 154, 155, 163, 323, 332

  Indikácia Union

  001, 002, 004, 007, 008, 010, 013, 020, 025, 049, 050, 051, 060, 062, 063, 069, 104, 154, 155, 163, 323, 332