Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Kreatinín je anhydridom kreatínu vznikajúci pri svalovom energetickom metabolizme. Koncentrácie kreatinínu v sére a v moči sú závislé od aktívnej telesnej hmoty (kostrové svaly) a len mierne sú ovplyvnené potravou a fyzickou námahou. Hlavným miestom vylučovania sú obličky, i keď pri výraznejšom zvýšení v sére sa časť vylučuje črevom. V obličkách sa kreatinín vylučuje glomerulárnou filtráciou, tubulárna reabsorbcia nebola dokázaná. Iba pri hodnotách v sére nad 180 μmol/l sa vylučuje aj tubulárnou sekréciou. Je najpoužívanejším parametrom na vyšetrenie vylučovacej schopnosti obličiek. Najvyššie hodnoty v sére sú večer a v noci.

Cena: 3,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč. vzorky séra sú stabilné 7 dní pri teplote 4 – 25°c, 3 mesiace pri teplote –20°c. vzorky moču sú stabilné 2 dni pri 20-25°c, 6 dní pri teplote 4-8°c, 6 mesiacov pri teplote –20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži:
  0 – 7 dní: 53 - 97 μmol/l
  1 – 6 mesiacov: 27 - 62 μmol/l
  7 – 12 mesiacov: 18 - 35 μmol/l
  1 rok - 18 rokov: 18 - 62 μmol/l
  nad 18 rokov: 59 - 104 μmol/l

  ženy:
  0 – 7 dní: 53 - 97 μmol/l
  1 – 6 mesiacov: 27 - 62 μmol/l
  7 – 12 mesiacov: 18 - 35 μmol/l
  1 rok - 18 rokov: 18 - 62 μmol/l
  nad 18 rokov: 45 - 84 μmol/l

  moč:
  muži: 7,1 - 17,7 mmol/24 hod
  ženy: 5,3 - 15,9 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti