Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Prietoková cytometria Typ vzorky: Plná nezrazená krv

Cytokíny sú malé polypeptidové molekuly produkované na rôzne podnety bunkami imunitného systému. Môžu byť produkované prechodne alebo miestne a sú účinné už vo veľmi nízkych koncentráciach. Vzájomne sa ovplyvňujú, tzn. jeden cytokín vyvoláva tvorbu ďalšieho cytokínu, pričom účinky sa môžu sčítať alebo aj rušiť. Cytokíny sa uplatňujú pri raste, dozrievaní, diferenciácii a aktivácii imunokompetentných buniek, v regulácii imunitnej odpovede, v obrane proti vírusom, intracelulárnym parazitom, v obrane proti nádorom. Zohrávajú významnú úlohu v reprodukčnej imunológii. Wegmann a kol. v roku 1993 popísali paradigmu Th1/Th2 v tehotenstve. Jedná sa o indukciu tolerancie plodu posunom k Th2 odpovedi. Th2 cytokíny patria medzi protizápalové a ich úlohou je ochrana plodu, majú aj ochranný vplyv na placentu a pozitívny vplyv na graviditu najmä supresívnym pôsobením na Th1 lymfocyty. Medzi Th2 cytokíny patria IL-4, IL-10, TGFb. Th1 cytokíny zohrávajú úlohu pri implantácii, sú embryotoxické, môžu deštruovať bunky trofoblastu a aktivovať cytotoxické bunky. Tento proces negatívne vplýva na rast a vývoj embrya. Vysoké hladiny týchto cytokínov môžu preto viesť k vyvolaniu potratu. Medzi Th1 cytokíny patria IL-2, INF-c, TNF-a. TNF-a stimuluje apoptózu buniek trofoblastu, pričom IFN-g túto schopnosť TNF-a zvyšuje a môže sa zvyšovať aj aktivita NK buniek. Th1 a Th2 cytokíny v tehotenstve treba vždy hodnotiť komplexne. Klinický význam má zvýšenie zastúpenia Th1 cytokínov a pokles zastúpenia Th2 cytokínov. Počas fyziologicky normálnej gravidity sa znižujú Th1 aj Th2 cytokíny a to hlavne v treťom trimestri. Hodnoty všetkých cytokínov (Th1 aj Th2) na normálne hodnoty sa dostanú vplyvom hormónov skoro po pôrode.

Cena: 55,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky s protizrážanlivým roztokom heparín lítny. vzorky krvi sú stabilné 48 hodín pri teplote 20-25°c, nesmú sa chladiť ani mraziť.

  Referenčné hodnoty

  CD3+ IFNg: 17,6 - 31,7 %
  CD3+IL-4: 1,35 - 5,31 %
  CD3+TNFa: 32,2 - 53,6 %
  CD4+IFNg: 10,6 - 20,9 %
  CD4+IL-4: 1,5 - 7,7 %
  CD4+TNFa: 33,3 - 55,4 %
  CD4+IL-17: 0,6 - 1,6 %
  IL-2: 8,0 - 28,0 %
  Indikácia VšZP

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 108; 140; 145; 156; 163; 323; 329; 331

  Indikácia Dôvera

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 11; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 63; 104; 140; 145; 156; 163; 329; 331

  Indikácia Union

  1; 2; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 15; 18; 19; 25; 31; 40; 43; 45; 48; 51; 60; 63; 104; 116; 140; 145; 154; 156; 163; 329; 331; 332