Načítavam...
Metóda vyšetrenia: CLIA Typ vzorky: Sérum

Paratyroidný hormón (PTH) je produkovaný prištítnými telieskami a je hlavným cirkulujúcim činiteľom regulujúcim extracelulárnu koncentráciu vápnika. Abnormálne nízka koncentrácia ionizovaného vápnika spustí sekréciu PTH. PTH stimuluje resorpciu kosti pomocou osteoblastov, ktoré vedie k uvoľneniu vápnika z kosti. Kvantifikácia cirkulujúceho intaktného PTH pomáha diferenciálnej diagnostike hyper a hypokalcemií. V spojení s meraním ionizovaného vápnika, môže byť intaktný PTH použitý k rozlíšeniu pacientov s hyperparatyreoidismom a hypoparatyreoidismom alebo hyperkalcemií pri malignitách. Diagnóza primárneho hyperparatyreoidismu – bežnej príčiny hyperkalcémie – je potvrdená pri zvýšených koncentráciách ionizovaného vápnika a súčasne zvýšených koncentráciách parathormónu.

Cena: 13,70 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 8 hodín pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 6 mesiacov.

  Referenčné hodnoty

  1,59-6,89 pmol/l
  Indikácia VšZP

  001; 007; 009; 010; 011; 012; 014; 019; 043; 045; 046; 047; 049 ; 060; 062; 063; 064; 108; 114; 145; 153; 155; 163; 229; 319; 322; 591

  Indikácia Dôvera

  001; 007; 009; 010; 011; 012; 014; 019; 043; 045; 047; 049; 060; 062; 063; 064; 108; 145; 153; 155; 163; 329; 591

  Indikácia Union

  001, 002, 007, 009, 010, 011, 012, 014, 019, 043, 045, 046, 047, 049, 051, 060, 062, 063, 064, 145, 153, 163, 591