Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoprecipitácia na géli Typ vzorky: Sérum

Prítomnosť monoklonálneho proteínu (gamapatia) je charakterizovaná monoklonálnym pásom detegovaným jedným antisérom proti ťažkým reťazcom a antisérom proti ľahkým reťazcom (voľným i viazaným) kappa alebo lambda. Detegovaný monoklonálny pás je typicky ostro ohraničený a musí byť umiestnený v rovnakej migračnej vzdialenosti ako susp. monoklonálny pás v referenčnej dráhe (ELP). Chýbajúca reakcia s antisérom proti ťažkým reťazcom a súčasná reakcia s jedným z antisér proti ľahkým reťazcom môže svedčiť pre gamapatiu ľahkých reťazcov alebo veľmi vzácnu gamapatiu IgD alebo IgE. Biklonálna gamapatia je charakterizovaná prítomnosťou dvoch pásov ťažkých reťazcov (identických alebo rôznych) a dvoch pásov ľahkých reťazcov (identických alebo rôznych). Oligoklonálna gamapatia je charakterizovaná prítomnosťou mnohopočetných pásov jedného alebo viacerých typov ťažkých reťazcov alebo jedným či dvoma typmi ľahkých reťazcov.

Cena: 31,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 7 dní pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 1 mesiac.

  Referenčné hodnoty

  -
  Indikácia VšZP

  všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  všetky odbornosti

  Indikácia Union

  všetky odbornosti