Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Homocysteín je prirodzene sa vyskytujúca aminokyselina, ktorá sa vytvára z metionínu ako produkt početných transmetylačných reakcií závislých od S-adenozylmetionínu. Metabolizmus HCY je regulovaný tromi enzymatickými cestami, pri ktorých sa HCY buď konvertuje na cysteín, alebo sa remetyluje späť na metionín. Homocysteín ľahko vytvára disulfidické väzby a nachádza sa v plazme v troch formách: voľný alebo neviazaný (1-2 %), dimér homocysteíncysteín alebo homocystín (10-20 %) alebo HCY viazaný na proteín (> 80 %). Ak je jedna alebo viacero metabolických dráh HCY inhibovaných z dôvodu enzymatických porúch alebo avitaminózy, HCY sa akumuluje a spôsobuje zvýšenú hladinu HCY v krvi. Homocysteinúria je zriedkavá skupina genetických ochorení, ktorých príčinou je deficiencia jedného z regulačných enzýmov HCY (zvyčajne cystationín β-syntetáza), následkom čoho stúpne koncentrácia HCY v krvi a následné vylučovanie močom. Homocysteinémia spôsobená enzýmovým deficitom sa v populácii vyskytuje v pomere 1:100. U homozygotných jedincov, čo sa týka týchto porúch, môžeme v sére namerať viac ako 400 μmol/l, u heterozygotov sa koncencentrácia HCY pohybuje medzi 20 – 40 μmol/l. Nedostatok kyseliny listovej, vitamínu B6 alebo B12 môže tiež zapríčiniť hyperhomocysteinémiu. So zvýšenou hladinou HCY sa spája aj chronické zlyhanie obličiek a rozvoj predčasnej arteriosklerózy (hladina HCY koreluje s rozsahom aterosklerotického plaku). Pri pacientoch s ochorením diabetu 2. typu zohráva významný vplyv vzhľadom k celkovej úmrtnosti.

Cena: 12,45 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. centrifugáciu vzorky je potrebné vykonať čo najskôr. vzorky séra sú stabilné 2 týždne pri teplote 2-8°c, 8 mesiacov pri teplote -20°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  muži a ženy:
  do 60 rokov: 5 - 15 (μmol/l)
  nad 60 rokov: 5 - 20 (μmol/l)
  Indikácia VšZP

  001; 004; 007; 009; 031; 049; 050; 060; 062; 104; 153; 155; 216; 329

  Indikácia Dôvera

  001, 004, 007, 008, 009, 015, 031, 049, 050, 060, 062, 104, 153, 155, 216, 329, 336

  Indikácia Union

  001, 004, 007, 009, 018, 031, 040, 049, 050, 056, 060, 062, 063, 153, 155, 216, 219, 289, 329