Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum

Synonymum – vysokodenzitný lipoproteín, je syntetizovaný a vylučovaný v pečeni a čreve, tvorí 20-50% cirkulujúceho cholesterolu. Skladá sa z 50% proteínov a 50% tukov. Tukovú zložku tvoria – 25-30% fosfolipidov, 15-20% esterov cholesterolu, 5% cholesterol a 3% TAG. Jeho úlohou je reverzný transport cholesterolu medzi lipoproteínmi. Prenáša estery cholesterolu z periférnych tkanív do pečene, kde je HDL-C degradovaný a cholesterol je žlčovými cestami vylučovaný. Medzi hladinou HDL-C a triacylglycerolmi (TAG) je negatívna závislosť. Predstavuje antiaterogénny faktor. Je nevyhnutné posudzovať ho spolu s celkovým cholesterolom (ideálny pomer je 1:3) a TAG. Koncentrácia zo dňa na deň kolíše o 5-8%.

Cena: 3,00 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky sú stabilné 2 dni pri laboratórnej teplote do 25°c, pri teplote 4-8°c je stabilita 7 dní, 4 týždne pri teplote – 20°c

  Referenčné hodnoty

  muži: nad 1,00 mmol/l
  ženy: nad 1,29 mmol/l
  Indikácia VšZP

  001,002,004,005,007,008,009,010,018,019,020,043,045,048,049,050,060,063,064,068,069,116,
  145,153,154,155,163,216,

  Indikácia Dôvera

  001; 002; 004; 005; 007; 008; 009; 010; 018; 019; 020; 022; 043; 045; 048; 049; 050; 056; 060; 063; 064;
  068; 069; 104; 116; 145; 153; 154; 155; 163; 216; 331

  Indikácia Union

  001, 002, 004, 005, 007, 008, 009, 010, 019, 020, 027, 043, 045, 048, 049, 050, 056, 060, 063, 064, 068,
  069, 145, 153, 154, 155, 163, 216