Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Imunoturbidimetria Typ vzorky: Sérum

Haptoglobín predstavuje reaktant akútnej fázy a súčasne väzobný proteín pre voľný hemoglobín v plazme. Zvýšenie nachádzame pri zápalových chorobách (s výnimkou akútnej hepatitídy – pre porušenú syntézu) a pri niektorých nádorových chorobách. Pri akútných zápalových infekciách sa jeho hodnota zvyšuje 2. deň, maximálnu hodnotu dosahuje na 10. deň. Ku zvýšeniu koncentrácie haptoglobínu v sére dochádza i pri infarkte myokardu, kde maximum koncentrácie dosahuje na 3. deň a za 8 dní je koncentrácia opäť v norme. K zníženiu dochádza v dôsledku intravazálnej hemolýzy a tiež nedostatočnej proteosyntézy v pečeni. Ak sa koncentrácia haptoglobínu v sére pri akútnom či chronickom poškodení pečene znižuje, predstavuje to pre pacienta zlú prognózu.

Cena: 8,75 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom. vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri teplote 20-25°c, 2 dni pri teplote 2-8°c a zmrazené vzorky séra na -20°c sú stabilné 3 mesiace.

  Referenčné hodnoty

  muži a ženy:
  0,32 - 2,05 g/l
  Indikácia VšZP

  1; 3; 7; 8; 10; 12; 22; 25; 31; 40; 48; 49; 60; 63; 140; 154; 155; 156; 216; 329; 323

  Indikácia Dôvera

  1; 3; 7; 8; 10; 12; 25; 31; 40; 48; 49; 60; 63; 140; 154; 155; 216; 329

  Indikácia Union

  1; 3; 7; 8; 10; 12; 19; 25; 31; 40; 48; 49; 60; 63; 140; 154; 155; 216; 329