Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Kvapalinová chromatografia (HPLC) Typ vzorky: Venózna krv odobratá do polystyrénovej skúmavky s draselnou soľou EDTA .

Glykovaný hemoglobín (HbA1c) sa vytvára v 2 krokoch neenzymatickou glykáciou HbA. Prvým krokom je tvorba labilného A1c (pre-A1c) vratnou reakciou medzi glukózou a valínom beta reťazca hemoglobínu a jeho koncentrácia je priamo úmerná koncentrácii glukózy v krvi. Počas cirkulácie erytrocytu je časť A1c konvertovaná na stabilný ke toamín HbA1c. Hodnoty HbA1c sú úmerné jednak priemernej koncentrácii krvnej glukózy, ako aj dobe života erytrocytov v krvnom obehu. Stanovenie HbA1c sa využíva na dlhodobé monitorovanie glukózy u pacientov s diabetes mellitus, diagnostika a kontrola gestačného diabetes mellitus.

Cena: 9,20 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky s draselnou soľou K2 alebo K3 EDTA. Vzorky sú stabilné 7 dní pri teplote 2-8°C alebo 3 dni pri teplote 15-30°C.

  Referenčné hodnoty

  4,5-6,2 % (DCCT)
  2,8-4,0% (IFCC)
  Indikácia VšZP

  001; 007; 019; 050; 060; 063; 064; 068; 153; 163

  Indikácia Dôvera

  001; 007; 019; 050; 060; 063; 064; 068; 153; 163

  Indikácia Union

  001; 007; 019; 050; 060; 063; 064; 068; 153; 163