Načítavam...
Metóda vyšetrenia: Spektrofotometria Typ vzorky: Sérum, moč (zbieraný 24 hodín)

Glukóza je jedným z najdôležitejších zdrojov energie a jej plynulá dodávka do buniek a možnosť utilizácie je základným predpokladom udržania životných pochodov. Udržovanie hladiny glukózy v cirkulujúcej krvi vo fyziologických hraniciach na lačno a po jedle, je výsledkom správnej funkcie regulačných mechanizmov – pankreatického inzulínu na jednej strane a antiinzulínového účinku ďalších hormónov (glukagón, tyroxín, katecholamíny, glukokortikoidy, rastový hormón) na druhej strane, ďalej na schopnosti pečene vychytávať, metabolizovať a uvoľňovať glukózu a schopnosti periférnych tkanív glukózu utilizovať. Z organizmu uniká obličkami za fyziologických podmienok iba v malom množstve, pretože prakticky celé množstvo, ktoré prejde glomerulárnou filtráciou je resorbované v proximálnom tubule. Pri prekročení obličkového prahu prechádza do moča v patologických množstvách.

Cena: 0,70 €

Máte záujem o toto vyšetrenie?

Napíšte nám a my sa vám ozveme!


  Typ odberového materiálu, pravidlá pred odberom, transport a uskladnenie

  Ako odberový systém sa používajú skúmavky so separačným gélom, alebo skúmavky na moč.
  vzorky séra sú stabilné 8 hodín pri laboratórnej teplote 20-25°c, 72 hodín pri teplote 4-8°c. vzorky moču sú stabilné 24 hodín pri teplote 4-8°c.

  Referenčné hodnoty

  sérum:
  do 4 týždňov: 2,50 – 6,00 mmol/l
  od 4 týždňov: 3,90 – 5,59 mmol/l

  moč:
  <1,7 mmol/24 hod
  Indikácia VšZP

  Všetky odbornosti

  Indikácia Dôvera

  Všetky odbornosti

  Indikácia Union

  Všetky odbornosti